Save file mp3 trong Golwave mới nhất

Xuất file  mp3 trong golwave, lỗi save file mp3 trong golwave
khắc phục lỗi xuất file mp3, không xuất được file mp3

- Cách khắc phục rất đơn giản, bạn chỉ cần tải xuống file lame.dll
Tải xuống 
- sau đó giải nén vào sytem32 là ok r

No comments:

Post a Comment

>> Thông điệp từ admin<<
Cảm nhận của bạn sẽ bị xóa nếu ngôn từ thiếu văn hóa!